Кароліно-Бугазька громада

Одеська область, Білгород-Дністровський район

31.05.2021 14:10

Повідомлення про проведення громадських обговорень проекту документа державного планування: детального плану території обмеженої вул. Піщана, залізничною лінією і садибної житлової забудовою під будівництво гаражів, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт Затока та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту

1) Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

Кароліно-Бугазька сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області повідомляє о проведенні громадських обговорень детального плану території обмеженої вул. Піщана, залізничною лінією і садибної житлової забудовою під будівництво гаражів, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт Затока (далі – ДПТ) та звіту про стратегічну екологічну оцінку вказаного детального плану території.

Основною метою розробки детального плану території є:

- уточнення і деталізація проектних рішень генерального плану смт Затока, затвердженого Затоківською селищною радою (рішення IX-й сесії VI скликання №2832 від 06.03.2015 р.) у частині планувальної структури та функціонального призначення території в межах розробки з урахуванням інвестиційних пропозицій;

- розвиток неосвоєної території зі створенням блоків індивідуальних гаражів боксового типу;

- розміщення територій зелених насаджень загального користування.

Склад та зміст ДПТ відповідають ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

ДПТ розроблений на підставі рішення XLII сесії Затоківської селищної ради № 1194-VII від 05.07.2019 р., у відповідності з завданням на проектування та узгодженим замовником.

В звіті про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) ДПТ проведена оцінка впливу розміщення об'єктів забудови на складові довкілля (вплив на атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору і фауну), а також на стан здоров’я та добробут населення (небезпека для здоров’я населення, соціально-економічні наслідки, поводження з відходами, транспорт, розвиток інфраструктури, естетичні характеристики території, використання ландшафтів для рекреаційних цілей тощо).

 

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: 

Кароліно-Бугазька сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області

 

3) Передбачена процедура громадського обговорення, у тому числі: 

а) дату початку та строки здійснення процедури: 

Дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки і оприлюднення її шляхом публікації заяви в газеті «Чорноморські новини» №57 (22175) від 23 липня 2020 року та «Прес Кур’єр» №30 (1384) від 23 липня 2020 року.

Для проведення процедури громадського обговорення матеріали ДПТ та звіт про стратегічну екологічну оцінку представлені з 27 травня по 28 червня 2021 року в приміщенні Кароліно-Бугазької сільської ради. 

Строк подання пропозицій (зауважень): з 27 травня по 28 червня 2021 року.

Строк завершення розгляду пропозицій (зауважень): у місячний строк з дня їх надходження.

 

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): 

Письмові пропозиції подаються під час громадського обговорення протягом строків, визначених для громадського обговорення ДПТ. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням  найменування та  місцезнаходження юридичної особи. Анонімні пропозиції не розглядаються.

Пропозиції (зауваження) громадськості можуть подаватися також в письмовій та/або усній формі під час громадських слухань із внесенням їх до протоколу громадських слухань.

Громадські слухання щодо детального плану території обмеженої вул. Піщана, залізничною лінією і садибної житлової забудовою під будівництво гаражів, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, та звіту про стратегічну екологічну оцінку будуть проведені 10 червня 2021 року в 1000, в приміщенні Кароліно-Бугазької сільської ради.

 

в) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Кароліно-Бугазька сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області, адреса: 67844, Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Кароліно-Бугаз,     вул. Приморська, 1.

 

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

З пропозиціями та зауваженнями по вказаному ДПТ та звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) ДПТ можна звертатися за адресою: 67844, Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Кароліно-Бугаз, вул. Приморська, 1. 

e-mail: karolino-bugaz-sovet@ukr.net

Строк подання зауважень – до 28 червня 2021 року включно.

Відповідальний за організацію проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення ДПТ - начальник відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища, архітектури та містобудування Браткевич Д.О.

 

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Кароліно-Бугазька сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області, адреса: 67844, Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Кароліно-Бугаз, вул. Приморська, 1.

 

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування:

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування відсутня.