Кароліно-Бугазька територіальна громада

Одеська область, Білгород-Дністровський район

Інформація  про виконання бюджету Кароліно-Бугазької сільської ТГ за десять місяців 2023 року

ДОХОДИ

За звітний період до сільського бюджету надійшло (з врахуванням міжбюджетних трансфертів) 60 428,8 тис. грн., або 52,2 відсотки плану звітного періоду (план - 114 396,1 тис. грн.), з них доходи загального фонду складають   4847,0 тис. грн., або 90,4 відсотків до планового завдання десяти місяців 2023 року – 52 953,3 тис. грн., офіційні трансферти загального фонду – 11 451,0 тис. грн., надходження до спеціального фонду (без трансфертів) складають 100,7 тис. грн. (738,8  відсотка до плану – 149,0 тис. грн.), офіційних трансфертів – 29,9 тис. грн.

В складі міжбюджетних трансфертів загального фонду є: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 7 516,8 тис. грн. (100 відсотків виконання), базова дотація – 3 460,0 тис. грн. (100 відсотків), субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 32,6 тис. грн. (100 відсотків), додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації в сумі 363,2 тис. грн. (100 відсотків),  та субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 78,5 тис. грн. (100 відсотків).

До спеціального фонду надійшла субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у сумі       29,9 тис. грн.

Загальний фонд

За січень - жовтень 2023 року виконання доходів загального фонду сільського бюджету (з врахуванням трансфертів) забезпечено на 59 298,1 тис. грн., або                       92,3 відсотка (план 64 247,1 тис. грн.). Виконання плану по податковим надходженням та зборам забезпечено на 90,4 відсотка, при завданні 52 953,5 тис. грн., до бюджету надійшло 4847,0 тис. грн., або на 5 106,5 тис. грн. менше від плану.

У тому числі до сільського бюджету надійшло: 13 887,2 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб сільського, або 94,2 відсотка до плану звітного періоду, рентної плати за користування надрами – 5,8 тис. грн., акцизного податку – 1 161,3 тис. грн. або 190,1 відсотка до плану звітного періоду, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки –  11 091,9  тис. грн., або 158,8  відсотків до плану звітного періоду, плати за землю – 19 084,5 тис. грн., або 68,0 відсотка, транспортний податок  -                     25,0 тис. грн. туристичного збору – 8,2 тис. грн., єдиного податку  2 541,3 тис. грн., план виконаний на 101,2 відсотка, штрафні санкції – 13,6 тис. грн., від плати за надання інших адміністративних послуг – 7,9 тис. грн., надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 20,0 тис. грн. та інші надходження – 0,3 тис. грн.

Спеціальний фонд

До спеціального фонду сільського бюджету надійшло 1 100,7 тис. грн. доходів, або 738,8 відсотка до планових показників на період – 149,0 тис. грн. Офіційних трансфертів надійшло у сумі 29,9 тис. грн. 

Надходження  до спеціального фонду сільського бюджету (без трансфертів) складають:

- екологічний податок – 51,1 тис. грн.,

- власні кошти – 764,6 тис. грн.,  

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності –  285,0 тис. грн.

ВИДАТКИ

Видаткова частина сільського  бюджету за десять місяців 2023 року виконана в обсязі  62 714,5 тис. грн. (39,3 відсотка від планових призначень на період – 159 424,0 тис. грн.),  у тому числі по загальному фонду – 60 999,7 тис. грн. – 62,3% планових показників, по спеціальному – 1 714,8 тис. грн. – 2,8% від планових показників. 

Із загального обсягу використаних коштів сільського бюджету за січень - жовтень 2023 року на утримання органів місцевого самоврядування спрямовано  16 379,3 тис. грн., що становить 26,1 відсотка до плану, установ і закладів освіти – 18 339,8 тис. грн. (29,2 відсотка), охорони здоров’я –  4075,3 тис. грн. (6,5 відсотка), соціального захисту та соціальне забезпечення  –  2 287,9 тис. грн. (3,6 відсотка), культури та мистецтва – 942,0 тис. грн. (1,5 відсотка), фізичної культури i спорту – 49,0 тис. грн. (0,1 відсотка), житлово-комунального господарства – 14 328,5 тис. грн. (22,8 відсотків), іншу видатки – 2 756,9 тис. грн. (4,4 відсотка), міжбюджетні трансферти становлять 3 555,8 тис. грн. (5,7 відсотки).

 

На захищені та першочергові статті за десять місяців поточного року спрямовано 32 846,5 тис. грн., що становить 53,8 відсотка від проведених за звітний період касових видатків загального фонду.  На виплату заробітної  плати з нарахуваннями спрямовано  30 565,7 тис. грн. (50,1 % від загального обсягу видатків загального фонду), на продукти харчування – 377,4 тис. грн. (0,6%), оплату комунальних послуг та інших енергоносіїв – 1 903,4 тис. грн. (3,1%).

                                         

Начальник Відділу фінансів

Кароліно-Бугазької сільської ради       Лариса ЛИСЬОНОК