Кароліно-Бугазька територіальна громада

Одеська область, Білгород-Дністровський район

Інформація про виконання бюджету Кароліно-Бугазької сільської ТГ за дев’ять місяців 2023 року

ДОХОДИ

За звітний період до сільського бюджету надійшло (з врахуванням міжбюджетних трансфертів)  53 715,9 тис. грн., або 95,1 відсотки плану звітного періоду – 56 491,2 тис. грн., з них доходи загального фонду складають  42 389,4 тис. грн.,  або  91,9 відсотків до планового завдання  дев’яти місяців 2023 року – 46 103,5 тис. грн., офіційні трансферти  загального фонду – 10 239,7 тис. грн.,  надходження до спеціального фонду (без трансфертів) складають  1 086,9 тис. грн. (734,4  відсотка до плану – 148,0 тис. грн.), трансфертів до спеціального фонду не надходило.

В складі міжбюджетних трансфертів загального фонду є: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 6 822,1 тис. грн. (100 відсотків), базова дотація – 3 114,0 тис. грн. (100 відсотків), субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 29,1 тис. грн. (100 відсотків), додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації в сумі 205,8 тис. грн. (100 відсотків),  та субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 68,7 тис. грн. (100 відсотків).

Загальний фонд

За  січень - вересень 2023 року виконання доходів загального фонду сільського бюджету (з врахуванням трансфертів) забезпечено на 52 629,0 тис. грн.,  або 93,4 відсотка (план  56 343,2 тис. грн.).  Виконання плану по власних та доходах забезпечено на 91,9 відсотка, при  завданні 46 103,5 тис. грн., до бюджету надійшло   42 389,4 тис. грн., або на  3 714,1 тис. грн.  менше  від плану.

У тому числі до сільського бюджету надійшло: 12 587,2 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб сільського, або 96,2 відсотка до плану звітного періоду, рентної плати за користування надрами – 5,3 тис. грн., акцизного податку – 1 066,3 тис. грн. або 227,8 відсотка до плану звітного періоду, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки –  9 238,1  тис. грн., або 173,5  відсотків до плану звітного періоду, плати за землю – 17 266,8 тис. грн., або 68,7 відсотка, туристичного збору – 3,5 тис. грн., єдиного податку 2 158,3 тис. грн., план виконаний на 104,4 відсотка, транспортний податок  - 25,0 тис. грн., надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 18,0 тис. грн. інші надходження – 20,9 тис. грн.

Спеціальний фонд

До спеціального фонду сільського бюджету надійшло 1 086,9 тис. грн. доходів, або 734,4 відсотка  до планових показників на період – 148,0 тис. грн. Офіційних трансфертів не надходило.  Надходження  до спеціального фонду сільського бюджету (без трансфертів) – це: - екологічний податок – 4,5 тис. грн., надходження від скидів забруднюючих речовин – 32,8 тис. грн.,  кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності –  285,0 тис. грн., інші неподаткові надходження – 764,6 тис. грн.

ВИДАТКИ

Видаткова частина сільського  бюджету за дев’ять місяців 2023 року виконана в обсязі  57 332,0  тис. грн. (54,8 відсотка від планових призначень на період – 104 562,6 тис. грн.), у тому числі по загальному фонду – 55 617,2 тис. грн., по спеціальному – 1 714,8 тис. грн.

В загальному обсязі видатки використано на:

- державне управління – 15 546 тис. грн. (27,1 відсотка до загального обсягу видатків загального та спеціального фондів);

- освіту (надання дошкільної освіти, загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціальної освіти Кароліно-Бугазької дитячою музичною школою) – витрачено 16 232,4 тис. грн. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) або 28,3 відсотка до загального обсягу видатків загального та спеціального фондів;

- утримання закладів культури – 808 тис. грн. (1,4 відсотка в загальному обсязі видатків);

- утримання закладів фізичної культури i спорту – 39,2 тис. грн. (0,8 відсотка в загальному обсязі видатків);

- забезпечення діяльності комунальних підприємств Кароліно-Бугазької сільської ради   – 8 964,3 тис. грн. (15,6 відсотка в загальному обсязі видатків);

- утримання закладів охорони здоров’я (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) – 3 728,1 тис. грн. (6,5 відсотка в загальному обсязі видатків);

- організацію благоустрою населених пунктів – 4 216,4 тис. грн. або 7,4 відсотка в загальному обсязі видатків;

- внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 484,2 тис. грн. або 0,8 відсотка в загальному обсязі видатків;

- забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони – 1 186,8тис. грн. або 2,1 відсотка в загальному обсязі видатків;

- видатки на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення –2 271,1 тис. грн. (3,6 відсотка в загальному обсязі видатків);

- на заходи та роботи з територіальної оборони – 710,4 тис. грн. (1,2 відсотка в загальному обсязі видатків);

- інші субвенції з місцевого бюджету 2 675,2 тис. грн. (4,4 відсотка в загальному обсязі видатків);

- субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 470,0 тис. грн. (0,8 відсотка в загальному обсязі видатків).

За економічною структурою в бюджеті сільської територіальної громади видатки розподіляються наступним чином: 27 638,4 тис. грн. – видатки на заробітну плату з нарахуваннями (48,2 відсотка загального обсягу видатків), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 784,3тис. грн. (3,1 відсотка відповідно), продукти харчування – 584,7 тис. грн. (1 відсоток),  поточні трансферти – 16 148,2 тис. грн. (28,2 відсотка), інші поточні видатки – 9 715,6 тис. грн. (16,9 відсотка),  капітальні видатки – 1 460,9 тис. грн. (2,6 відсотка відповідно).

Всього на захищенні статті видатків бюджету сільської територіальної громади за 9 місяців 2023 року спрямовано 29 800 тис. грн. або 52 відсотка загального обсягу видатків.

                              

Начальник Відділу фінансів Кароліно-Бугазької сільської ради       Лариса ЛИСЬОНОК