Кароліно-Бугазька територіальна громада

Одеська область, Білгород-Дністровський район

Інформація про виконання бюджету Кароліно-Бугазької сільської ТГ за січень-березень 2023 року

ДОХОДИ

За звітний період до сільського бюджету надійшло (з врахуванням міжбюджетних трансфертів)  15 340,4 тис. грн., або 89,2 відсотка плану звітного періоду – 17 202,4 тис. грн., з них доходи загального фонду складають – 14 621,3 тис. грн.,  або  85,7 відсотка до планового завдання  січня - березня 2023 року – 17 070,4 тис. грн., офіційні трансферти  загального фонду – 3 131,4 тис. грн. (100 відсотка до плану),  надходження до спеціального фонду (без трансфертів) складають  719,1 тис. грн. (544,8 відсотків до плану – 132,0 тис. грн.), офіційних трансфертів не надходило.

В складі міжбюджетних трансфертів загального фонду є: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 2084,1 тис. грн. (100 відсотків), базова дотація – 1 038,0 тис. грн. (100 відсотків), субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 9,3 тис. грн.  (100 відсотків).

Загальний фонд

За  січень - березень 2023 року виконання доходів загального фонду сільського бюджету (з врахуванням трансфертів) забезпечено на 14 621,3 тис. грн.,  або 85,7 відсотка (план  17 070,4 тис. грн.). Виконання плану по власних та доходах забезпечено на  82,4 відсотка, при  завданні  13 939,0 тис. грн., до бюджету надійшло                            11 489,2 тис. грн., або на  2 449,1 тис. грн.  менше  плану.

До сільського бюджету надійшло: 3 753,6 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб сільського, або 92,2 відсотка до плану звітного періоду, рентної плати за користування надрами – 1,4 тис. грн., акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) пальне – 278,6 тис. грн., акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 100,4 тис. грн. або 125,5 відсотка до плану звітного періоду, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки –  1 356,9  тис. грн., або 86,2  відсотків до плану звітного періоду, плати за землю – 5 307,1 тис. грн., або 69,3 відсотки, туристичного збору – 2,3 тис. грн., єдиного податку 681,5 тис. грн., план виконаний на 147,2 відсотка, надходження від плати за надання інших адміністративних послуг – 2,0 тис. грн., надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 6,0 тис. грн.

Спеціальний фонд

До спеціального фонду сільського бюджету надійшло 719,1 тис. грн. доходів, або 544,8 відсотка  до планових показників на період – 132,0 тис. грн. Офіційних трансфертів не надходило.  Надходження  до спеціального фонду сільського бюджету (без трансфертів) – це: - екологічний податок – 1,3 тис. грн., надходження від скидів забруднюючих речовин – 0,3 тис. грн.,  кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності –  140,0 тис. грн., інші неподаткові надходження – 577,5 тис. грн.

ВИДАТКИ

Видаткова частина сільського  бюджету за січень - березень 2023 року виконана в обсязі  15 543,4 тис. грн. (23,9 відсотки від планових призначень на період –      64 926,5 тис. грн.), у тому числі по загальному фонду – 14 990,8 тис. грн., по спеціальному – 552,6 тис. грн.

Загальний  фонд

По загальному фонду  сільського бюджету за звітний період  виконання видаткової частини складає – 14 990,8 тис. грн., що становить 23,2 відсотки від планових призначень – 64 609,5 тис. грн.

Із загального обсягу використаних коштів сільського бюджету за січень - березень 2023 року на утримання органів місцевого самоврядування спрямовано  4 846,3 тис. грн., що становить 49,1 відсотки до  плану, установ і закладів освіти – 5 056,6 тис. грн.. (67,3 відсотки), охорони здоров’я –  943,4 тис. грн. (52,4 відсотки), соціального захисту та соціальне забезпечення  –  355,0 тис. грн. (15,1 відсотки), культури та мистецтва – 315,6 тис. грн. (37,0 відсотки), житлово-комунального господарства – 3 038,4 тис. грн. (7,6 відсотка), інші видатки – 588,1 тис. грн.          (30,0 відсотка).

На захищені та першочергові статті   за три місяці поточного року спрямовано 9 828,0 тис. грн., що становить 65,6 відсотки від загального обсягу проведених видатків звітного періоду.  На виплату заробітної  плати з нарахуваннями спрямовано  8 595,6  тис. грн. (57,3 % від загального обсягу видатків), продукти харчування – 334,3 тис. грн. (2,2%), оплату комунальних послуг та інших енергоносіїв –             898,1 тис. грн. (6,0%).

Заборгованість бюджетних установ

Дебіторська заборгованість бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади станом на 01 квітня 2023 року становила 39,2 тис. грн. по спеціальному фонду за доходами з батьківської плати за харчування дітей по КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти» Відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Станом на 01 квітня 2023 року  по бюджетних установах рахується  кредиторська заборгованість у сумі 13,0 тис. грн. за загальним фондом (оплата послуг з експертної оцінки кошторисної документації для ЗСО), заборгованість виникла, у зв’язку з дією постанови КМУ 590, яка регламентує оплату незахищених видатків.

 

Начальник Відділу фінансів Кароліно-Бугазької сільської ради       Лариса ЛИСЬОНОК