Кароліно-Бугазька територіальна громада

Одеська область, Білгород-Дністровський район

Інформація про виконання бюджету Кароліно-Бугазької сільської ТГ за  І квартал 2024 року

ДОХОДИ

За звітний період до сільського бюджету надійшло (з врахуванням міжбюджетних трансфертів)  16 825,7 тис. грн., що на 1 485,3 тис. грн. або 9,7 відсотка більше за аналогічний період минулого року, з них власні доходи загального фонду складають 13 259,8 тис. грн., офіційні трансферти  загального фонду – 3 305,5 тис. грн., надходження до спеціального фонду (без трансфертів) складають  140,9 тис. грн., офіційних трансфертів – 119,4 тис. грн.

В складі міжбюджетних трансфертів загального фонду є:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 2 211,7 тис. грн.;

- базова дотація – 1 093,8 тис. грн.

В складі міжбюджетних трансфертів спеціального фонду є:

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 119,4 тис. грн. 

Загальний фонд

За  січень-березень 2024 року надходження доходів загального фонду сільського бюджету (з врахуванням трансфертів) становлять 16 565,3 тис. грн., що на 1 944,0 тис. грн. або 13,3 відсотка більше за аналогічний період минулого року (2023 рік - 14 621,3 тис. грн.). Надходження по власних доходах склали                    13 259,8 тис. грн., що на 1 769,9 тис. грн. або 15,4 відсотка більше надходжень за аналогічний період минулого року.

До загального фонду сільського бюджету надійшло: 

- податку на доходи фізичних осіб у сумі 2 452,4 тис. грн., що                              на 1 301.2 тис. грн. або 34,7 відсотка менше до аналогічного періоду минулого року, внаслідок змін в Законі України «Про Державний бюджет на 2024 рік», який передбачає перерозподіл ПДФО з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами з місцевих бюджетів до державного; 

- рентної плати за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення – -3,8 тис. грн. (висновок щодо повернення помилково зарахованих коштів до місцевого бюджету за минулі періоди);

- рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення – 0,8 тис. грн.; 

- акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) пальне – 32,6 тис. грн.; 

- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 115,9 тис. грн.; 

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки –                 3 565,1 тис. грн., що на 2 208,1 тис. грн. або у 2,6 рази більше за аналогічний період минулого року;

- плати за землю – 5 829,1 тис. грн., що на 522,0 тис. грн. або 9,8  відсотка більше за аналогічний період минулого року; 

- туристичного збору – 0,3 тис. грн. що на 1,9 тис. грн. або 84,9  відсотка менше за аналогічний період минулого року;

- єдиного податку 1 260,4 тис. грн., що на 578,9 тис. грн. або 85,0  відсотка більше за аналогічний період минулого року; 

- плати за надання адміністративних послуг -  2,0 тис. грн.;

- надходжень від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 5,0 тис. грн.

Спеціальний фонд

До спеціального фонду сільського бюджету (з врахуванням трансфертів) надійшло 260,4 тис. грн. доходів, що на 458,7 тис. грн. або 63,8% менше від аналогічного періоду минулого року. 

Офіційних трансфертів надійшло на суму 119,4 тис. грн.

Надходження спеціального фонду сільського бюджету (без трансфертів) складають:

- екологічний податок – 3,3 тис. грн.;

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 1,1 тис. грн.;

- власні надходження бюджетних установ – 86,5 тис. грн.;

- кошти від продажу земельних ділянок - 50,0 тис. грн., що менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 90,0 тис. грн. або 64,3%.

ВИДАТКИ

Видаткова частина сільського  бюджету за І квартал 2024 року виконана в обсязі 15 283,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 15 283,7 тис. грн. (78,5 відсотки від планових призначень на період – 19 480,7 тис. грн.).

Загальний  фонд

По загальному фонду  сільського бюджету за звітний період  виконання видаткової частини складає   15 283,7 тис. грн., що становить 78,5 відсотки від планових призначень – 19 480,7  тис. грн.

Із загального обсягу використаних коштів сільського бюджету за                І квартал 2024 року на утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 4 620,4 тис. грн., що становить 30,1 відсотків до  плану, установ і закладів освіти – 5 749,9 тис. грн.. (37,5 відсотки), охорони здоров’я –  875,0 тис. грн. (5,7 відсотки), культури та мистецтва – 619,7 тис. грн. (4,0 відсотки), інші видатки – 361,0 тис. грн. (2,4 відсотків).

На захищені та першочергові статті за січень-березень 2024 рік спрямовано 10 743,5 тис. грн., що становить 70,0 відсотка від проведених за звітний період касових видатків загального фонду.  На виплату заробітної  плати з нарахуваннями спрямовано  9 571 тис. грн. (62,3 % від загального обсягу видатків загального фонду), на продукти харчування – 327,1 тис. грн. (2,1%), оплату комунальних послуг та інших енергоносіїв – 845,4 тис. грн. (5,5

Начальник Відділу фінансів

Кароліно-Бугазької сільської ради       Лариса ЛИСЬОНОК