Кароліно-Бугазька територіальна громада

Одеська область, Білгород-Дністровський район

Інформація про виконання бюджету Кароліно-Бугазької сільської ТГ за січень-лютий 2024 року

ДОХОДИ

За звітний період до сільського бюджету надійшло (з врахуванням міжбюджетних трансфертів)  12 209,6 тис. грн., що на 1 351,3 тис. грн. або 12,4% більше за аналогічний період минулого року, з них власні доходи загального фонду складають 847,3 тис. грн., офіційні трансферти  загального фонду –   2 168,1 тис. грн., надходження до спеціального фонду (без трансфертів) складають  74,8 тис. грн., офіційних трансфертів – 119,4 тис. грн.

В складі міжбюджетних трансфертів загального фонду є: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 1 438,9 тис. грн., базова дотація – 729,2 тис. грн.  та субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 119,4 тис. грн. 

Загальний фонд

За  січень-лютий 2024 року надходження доходів загального фонду сільського бюджету (з врахуванням трансфертів) становлять 12 015,4 тис. грн., що на 1 963,2 тис. грн. або 19,5 відсотка більше за аналогічний період минулого року (2023 рік -  10 052,2 тис. грн.). Надходження по власних доходах склали  9 847,3 тис. грн., що на 1 882,7 тис. грн. або 23,6 відсотка більше надходжень за аналогічний період минулого року.

До загального фонду сільського бюджету надійшло: 

- податку на доходи фізичних осіб у сумі 1 511,0 тис. грн., що на 86,7 тис. грн. або 6,1 відсотка більше до аналогічного періоду минулого року; 

- рентної плати за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення – -3,8 тис. грн. (висновок щодо повернення помилково зарахованих коштів до місцевого бюджету за минулі періоди);

- рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення – 0,7 тис. грн.; 

- акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) пальне – 21,3 тис. грн.; 

- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 74,3 тис. грн.; 

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки –                 2 966,0 тис. грн., що на 1 704,4 тис. грн. або у 2,4 рази більше за аналогічний період минулого року;

- плати за землю – 4 224,7 тис. грн., що на 464,7 тис. грн. або 12,4  відсотка більше за аналогічний період минулого року; 

- туристичного збору – 0,3 тис. грн.;

- єдиного податку 1 048,1 тис. грн., що на 510,4 тис. грн. або 94,9  відсотка більше за аналогічний період минулого року; 

- плати за надання адміністративних послуг -  1,7 тис. грн.;

- надходжень від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 3,0 тис. грн.

Спеціальний фонд

До спеціального фонду сільського бюджету надійшло 74,8 тис. грн. доходів, що на 731,3 тис. грн. або 90,7% менше від аналогічного періоду минулого року. Офіційних трансфертів надійшло на суму 119,4 тис. грн. Надходження спеціального фонду сільського бюджету (без трансфертів) складають:

- екологічний податок – 3,3 тис. грн.;

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 1,1 тис. грн.;

- власні надходження бюджетних установ – 70,4 тис. грн.

ВИДАТКИ

Видаткова частина сільського  бюджету за лютий 2024 року виконана в обсязі 8 230,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 8 230,4 тис. грн. (63,4 відсотки від планових призначень на період – 12 987,2 тис. грн.).

Загальний  фонд

По загальному фонду  сільського бюджету за звітний період  виконання видаткової частини складає   8 230,4 тис. грн., що становить 63,4 відсотки від планових призначень – 12 987,2 тис. грн.

Із загального обсягу використаних коштів сільського бюджету за лютий 2024 року на утримання органів місцевого самоврядування спрямовано              2 306,8 тис. грн., що становить 28 відсотків до  плану, установ і закладів освіти – 2 230,7 тис. грн.. (39,3 відсотки), охорони здоров’я –  508,3 тис. грн. (6,2 відсотки), культури та мистецтва – 270,1 тис. грн. (3,3 відсотки), інші видатки – 223,7 тис. грн. (2,7 відсотків).

На захищені та першочергові статті за лютий 2024 рік спрямовано 5 953,7 тис. грн., що становить 72,3 відсотка від проведених за звітний період касових видатків загального фонду.  На виплату заробітної  плати з нарахуваннями спрямовано  5 653,1 тис. грн. (68,7 % від загального обсягу видатків загального фонду), на продукти харчування – 66,2 тис. грн. (0,8%), оплату комунальних послуг та інших енергоносіїв – 234,4 тис. грн. (2,9%                               

Начальник Відділу фінансів

Кароліно-Бугазької сільської ради       Лариса ЛИСЬОНОК