Кароліно-Бугазька територіальна громада

Одеська область, Білгород-Дністровський район

Інформація про виконання бюджету Кароліно-Бугазької сільської ТГ за  січень 2024 року

ДОХОДИ

За звітний період до сільського бюджету надійшло (з врахуванням міжбюджетних трансфертів)  971,6 тис. грн., що на 349,1 тис. грн. або 7,7% більше за аналогічний період минулого року, з них власні доходи загального фонду складають 880,3 тис. грн., офіційні трансферти  загального фонду – 1 084,1 тис. грн. (100 відсотків до плану),  надходження до спеціального фонду (без трансфертів) складають  7,2 тис. грн., офіційних трансфертів не надходило.

В складі міжбюджетних трансфертів загального фонду є: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 719,5 тис. грн. (100 відсотків до плану) та базова дотація – 346,6 тис. грн.  (100 відсотків до плану).

Загальний фонд

За  січень 2024 року надходження доходів загального фонду сільського бюджету (з врахуванням трансфертів) становить 5 964,4 тис. грн., що                  на 326,7 тис. грн. або 5,8 відсотка більше за аналогічний період минулого року (2023 рік -  5 637,7 тис. грн.). Надходження по власних доходах склали                    4 880,3 тис. грн., що на 456,6 тис. грн. або 10,3 відсотка більше надходжень за аналогічний період минулого року.

До сільського бюджету надійшло: 729,9 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб, що на 84,6 тис. грн. або 13,1 відсотка до аналогічного періоду минулого року; рентної плати за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення – -3,7 тис. грн. (висновок щодо повернення помилково зарахованих коштів до місцевого бюджету за минулі періоди); рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення – 0,1 тис. грн.;  акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) пальне – 12,0 тис. грн.; акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 48,7 тис. грн.; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 868,5 тис. грн., що на 753,1 тис. грн. або 67,5  відсотка більше за аналогічний період минулого року; плати за землю – 1 855,2 тис. грн., що на 339,0 тис. грн. або 15,5  відсотка менше за аналогічний період минулого року; єдиного податку 367,6 тис. грн., що на 44,3 тис. грн. або 13,7  відсотка більше за аналогічний період минулого року; плати за надання адміністративних послуг -  1,0 тис. грн.; доходів від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 1,0 тис. грн.

Спеціальний фонд

До спеціального фонду сільського бюджету надійшло 7,2 тис. грн. доходів, що на 107,5 тис. грн. менше від аналогічного періоду минулого року. Офіційних трансфертів не надходило.  Надходження  до спеціального фонду сільського бюджету (без трансфертів) – це  грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  – 1,1  тис. грн. та плата за послуги,  що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  –   6,1 тис. грн.

ВИДАТКИ

Видаткова частина сільського  бюджету за січень 2024 року виконана в обсязі 3140,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 3 140,9 тис. грн. (48,4 відсотки від планових призначень на період – 6 493,6 тис. грн.).

Загальний  фонд

По загальному фонду  сільського бюджету за звітний період  виконання видаткової частини складає   3 140,9 тис. грн., що становить 48,4 відсотки від планових призначень – 6 493,6 тис. грн.

Із загального обсягу використаних коштів сільського бюджету за січень 2024 року на утримання органів місцевого самоврядування спрямовано              1 182,5 тис. грн., що становить 37,7 відсотків до  плану, установ і закладів освіти – 1 466,1 тис. грн.. (46,7 відсотки), охорони здоров’я –  206,7 тис. грн. (6,6 відсотки), культури та мистецтва – 123,4 тис. грн. (3,9 відсотки), інші видатки – 108,5 тис. грн. (3,5 відсотків).

На захищені та першочергові статті за січень 2024р. спрямовано    2 879,7 тис. грн., що становить 91,7 відсотки від загального обсягу проведених видатків звітного періоду та спрямовано на виплату заробітної  плати з нарахуваннями.                        

Начальник Відділу фінансів

Кароліно-Бугазької сільської ради       Лариса ЛИСЬОНОК