Кароліно-Бугазька територіальна громада

Одеська область, Білгород-Дністровський район

Наказ відділу фінансів від 28.02.2023 року № 9/2-п "Про затвердження Інструкції щодо складання і виконання розпису бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади

УРАЇНА

КАРОЛІНО-БУГАЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ФІНАНСІВ

 

НАКАЗ

 

28.02.2023р.                 № 9/2-п

 

 

Про затвердження Інструкції щодо складання і виконання розпису бюджету

Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади

 

Відповідно до статей 2 та 78 Бюджетного кодексу України (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» від 28 січня 2002 року № 57 (зі змінами), з метою вдосконалення бюджетного процесу

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити  Інструкцію про складання і виконання розпису місцевого бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади, що додається.

2.  Головним розпорядникам коштів бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади взяти до відома та використання в роботі затверджені кошторису, штатного розпису, типового штатного розпису, плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання бюджетних коштів, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведеного плану надання кредитів із загального фонду бюджету, зведеного плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведеного плану використання бюджетних коштів, зведеного помісячного плану використання бюджетних коштів, зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведення показників спеціального фонду кошторису, а також лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування, згідно наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року №57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 р. за № 86/6374 (із змінами)

3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Відділу фінансів Кароліно-Бугазької сільської ради від 25.01.2021 № 2/4-п «Про затвердження Інструкції про складання і виконання розпису бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади»

4. Головному спеціалісту з питань бюджету довести цей наказ до відома головних розпорядників коштів бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади для застосування в роботі.

5. Цей наказ набирає чинності з 01.03.2023р., але не раніше дня його оприлюднення, та діє до втрати чинності.

6.   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник відділу                                                Лариса ЛИСЬОНОК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Відділу фінансів Кароліно-Бугазької сільської ради від

28  лютого 2023 року №9/2-п  

 

Інструкція

про складання та виконання розпису бюджету

Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади

 

І. Загальні положення

1.1. Інструкція  про  складання  і  виконання  розпису  бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади (далі – Інструкція) визначає процедури складання і виконання  розпису бюджету  сільської територіальної громади із застосуванням комп′ютерної програми «Інформаційно-аналітична система управління плануванням та виконанням місцевих  бюджетів «LOGICA»  (далі – IAC «LOGICA»).

1.2. Розпис бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на відповідний рік (далі – розпис) має бути збалансованим та включати:

- розпис доходів бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади (далі - розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів бюджету та помісячний розпис доходів загального та спеціального фондів бюджету;

- розпис фінансування бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади (далі – розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування  загального  і спеціального фондів  бюджету за типом боргового зобов’язання та помісячний розпис фінансування загального та спеціального фондів бюджету за типом боргового зобов’язання;

- розпис асигнувань (далі - розпис видатків) бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету), що поділяється на річний розпис асигнувань бюджету (за винятком надання кредитів з бюджету) та помісячний розпис асигнувань загального і спеціального фондів бюджету (за винятком надання кредитів з бюджету);

- розпис повернення кредитів до бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади та надання кредитів з бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади (далі - розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до бюджету та надання кредитів з бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального та спеціального фондів бюджету та надання кредитів із загального та спеціального фондів бюджету;

- річний розпис витрат спеціального фонду бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади з розподілом за видами надходжень; помісячний розпис спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

 

1.3. Річний розпис асигнувань бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету) - це розпис асигнувань загального та спеціального фондів бюджету на рік у розрізі головних розпорядників коштів (далі - головних розпорядників) за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування й повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.

1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду (далі - помісячний розпис) бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету)  - це розпис асигнувань загального фонду  бюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників коштів, за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування й повною та скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.

Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних кодів видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 "Інші видатки".

1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади з розподілом за видами надходжень - це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування, кодами економічної класифікації видатків, кодами класифікації кредитування та кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування).

Помісячний розпис спеціального фонду бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) - це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування, кодами скороченої економічної класифікації видатків, кодами повної економічної класифікації видатків, кодами класифікації кредитування та кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування і кодами класифікації кредитування). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених рішенням Кароліно-Бугазької сільської ради про бюджет  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади, та затверджується начальником відділу фінансів місячний термін з дня прийняття рішення сільської ради. 

До затвердження розпису затверджується тимчасовий розпис на відповідний період.

Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до вимог глави 2 цієї Інструкції з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.

1.7. Складання розпису та унесення змін до нього здійснюються із застосуванням системи електронного документообігу, системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі - СЕВ ОВВ) у відповідності до вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронні довірчі послуги» та автоматизованої системи ведення  бюджету.

Під час складання розпису та внесення змін до нього паперовий документообіг застосовується у разі:

- відсутності системи електронного документообігу, інтегрованої до СЕВ ОВВ, або спеціального вебмодуля системи взаємодії;

- якщо документи, які застосовуються під час складання розпису чи внесення змін до нього, містять інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

Обмін інформацією між Відділом фінансів Кароліно-Бугазької сільської ради та управлінням Державної казначейської служби України Одеської області здійснюється відповідно до формату та регламенту обміну інформацією між Мінфіном та Державною казначейською службою України.

 

ІІ. Складання розпису

2.1. Складання розпису починається із складання розпису доходів і розпису фінансування та розпису повернення кредитів до бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади.

2.2. Розпис доходів складається Відділом фінансів Кароліно-Бугазької сільської ради, (відповідальним спеціалістом відповідно до закріплених функцій в частині планування дохідної частини бюджету) та за участю головних розпорядників коштів бюджету громади.

2.3. Розпис фінансування складається Відділом фінансів  Кароліно-Бугазької сільської ради (далі – Відділ фінансів).

2.4. Розпис повернення кредитів до бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади складається Відділом фінансів.

2.5. На підставі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади, Відділ фінансів розраховує граничні помісячні обсяги видатків загального фонду бюджету та визначає головним розпорядникам коштів  бюджету сіської територіальної громади помісячні обсяги асигнувань загального фонду та доводить лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування  до кожного головного  розпорядника. За необхідності Відділ фінансів надає головним розпорядникам додаткові матеріали разом з необхідними роз’ясненнями.

Головні розпорядники коштів бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади за участю розпорядників коштів нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проєкти кошторисів, складають проєкти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для одержувачів бюджетних коштів – планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету та подають Відділу фінансів зведені проєкти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок та додатковим матеріалам з  роз’ясненнями.

Відділ фінансів відстежує підготовку головними розпорядниками коштів бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади матеріалів до розпису. Головні розпорядники коштів бюджету сільської громади забезпечують своєчасне подання матеріалів до Відділу фінансів. Відділ фінансів зазначені матеріали, вносить при необхідності до них корективи, узагальнює матеріали та приймає свої пропозиції щодо включення їх до розпису бюджету.

За бюджетними програмами в частині міжбюджетних трансфертів Відділ фінансів складає помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами відповідно до рішення сільської ради, який доводиться до відповідних територіальних громад.

Відділ фінансів (спеціаліст, за яким  закріплено відповідні функцій) балансує доходи, видатки та кредитування і подає розпис доходів, видатків, кредитування та фінансування на затвердження начальнику відділу фінансів.

2.6. Затверджений розпис  передається Відділом фінансів на електронних носіях разом з супровідним листом управлінню Державної казначейської служби України Одеської області, з подальшим інформуванням про внесені до нього зміни, зумовлені внесенням змін до рішення про бюджет  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади.

 

2.7. Відділ фінансів протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводить головним розпорядникам коштів  бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади витяг із розпису, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету, планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів  одержувачів бюджетних коштів.

 

ІІІ. Унесення змін до розпису

3.1. Унесення змін до розпису видатків здійснюється у разі:

- необхідності перерозподілу видатків у розрізі економічної  класифікації видатків бюджету, у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету;

- прийняття нормативного акта про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника, перерозподілу видатків і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків;

- прийняття рішення про розподіл нерозподілених бюджетних асигнувань між головними розпорядниками бюджетних коштів;

- необхідності збільшення асигнувань спеціального фонду бюджету відповідно до положень пункту 3.11 глави 3 цієї Інструкції;

- прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 24, 29 і 38 статті 116 Бюджетного кодексу України, на суму вчиненого порушення;

- необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або до розпису видатків і кредитування;

-  унесення змін до рішення сільської  ради про бюджет  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на рік.

3.2. Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондами  бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) за формами згідно з додатками  11, 12, 13, 14 до цієї Інструкції у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

          3.3. Головний розпорядник коштів за обґрунтованим поданням або на підставі прийнятих нормативних актів не пізніше 25 числа поточного місяця подає до Відділу фінансів пропозиції щодо змін до розпису за формами згідно з відповідними додатками до цієї Інструкції шляхом заповнення показників, які стосуються цих змін.

          Пропозиції щодо змін до розпису в електронній формі подаються з розширенням RTF, DOC(X), XLS(X), PDF (з текстовим змістом, не скановане зображення).

3.4. Разом з пропозиціями щодо змін до розпису головний розпорядник подає до Відділу фінансів потрібну для здійснення відділом  аналізу пропозицій інформацію, яка містить, зокрема:

- обґрунтування необхідності змін до розпису;

- розрахунки показників, включених до пропозицій щодо змін до розпису, із зазначенням факторів, що на них впливають;

- інформацію про виділені бюджетні асигнування за відповідними бюджетними програмами;

- інформацію про вплив змін, що пропонуються, на напрями використання бюджетних коштів та результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми.

3.5.  Головний розпорядник забезпечує повноту і достовірність даних, що містяться у поданих до Відділу фінансів пропозиціях щодо змін до розпису та інформації, що подається разом з ними.

У разі подання головним розпорядником пропозицій щодо змін до розпису, складених з порушенням вимог цієї Інструкції, Відділ фінансів повідомляє відповідному головному розпоряднику про необхідність доопрацювання таких пропозицій. Доопрацьовані пропозиції щодо змін до розпису головний розпорядник подає до Відділу фінансів у порядку, визначеному пунктом 3.3 цієї глави. 

  У винятковому випадку Відділ фінансів здійснює перерозподіл видатків за функціональною класифікацією видатків у розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету.

   Перерозподіл бюджетних призначень між функціональною класифікацією видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів бюджету, збільшення або зменшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення або збільшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюються лише за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань  планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та інвестиційної діяльності.

Відділ фінансів детально аналізує обґрунтування головного розпорядника та, в разі прийняття рішення щодо доцільності внесення запропонованих ним змін, здійснює погодження із постійною комісією сільської ради з питань  планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та інвестиційної діяльності, з метою внесення пропозиції щодо перерозподілу бюджетних призначень за кодами економічної класифікації у межах загального обсягу видатків по головних розпорядниках коштів бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади.

3.6. Відділ фінансів (спеціаліст, за яким  закріплено відповідні функцій) з урахуванням поданих головним розпорядником пропозицій щодо змін до розпису складає довідку про внесення змін до розпису і подає її на затвердження відповідно до пункту 3.9 цієї глави.

          Довідки про внесення змін до розпису, що містять інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, складаються у встановленому законодавством порядку та передаються управлінню Державної казначейської служби України Одеської області після затвердження начальником відділу фінансів, в паперовій формі.

У разі внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів, Відділ фінансів відповідно до проведеного аналізу внесених змін, готує розподіл бюджетних коштів та  проєкт листа постійній комісії сільської ради з  питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та інвестиційної діяльності з проханням погодити розподіл (перерозподіл) міжбюджетного трансферту, що надається з бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади місцевим бюджетам,  між місцевими бюджетами.

У разі отримання дозволу постійної комісії сільської ради,  щодо розподілу (перерозподілу) міжбюджетних трансфертів, Відділ фінансів готує проєкт рішення сільської ради та довідку про внесення змін до розпису у частині міжбюджетних трансфертів, які надаються з бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади місцевим бюджетам, за відповідними місцевими бюджетами. 

3.7. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:

- бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загальний обсяг показників загального або спеціального фонду бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на місяць, якого стосуються такі зміни;

- не змінювати загальний обсяг асигнувань загального або спеціального фонду бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на рік, за винятком внесення змін до рішення сільської ради про бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на рік;

- враховувати фактично виділені асигнування за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та фінансування за формами згідно з додатками 4, 5, 6, до Інструкції);

- проводитися переважно при відсутності зареєстрованої в управлінні Державної казначейської служби України Одеської області на момент внесення змін до розпису асигнувань кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;

- відповідати вимогам рішення сільської ради про бюджет  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади та інших нормативно-правових актів;

- вноситися на поточний та наступні періоди (крім випадків, передбачених абзацами третім та восьмим пункту 3.1 та інших випадків, передбачених законодавством).

3.8. Відділ фінансів після затвердження довідки про внесення змін до розпису за винятком довідок, які містять інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, формує реєстр за формою, наведеною в додатку 8 до цієї Інструкції.

Довідки про внесення змін до розпису разом із реєстром довідок про зміни до розпису бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади та супровідним листом передаються управлінню Державної казначейської служби України Одеської області. Одночасно управлінню Державної казначейської служби України Одеської області передається перелік нових бюджетних програм (у разі визначення нових бюджетних програм).

За п’ять  робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) зміни до розпису не вносяться, за винятком випадків, щодо необхідності проведення термінового перерозподілу асигнувань загального або спеціального фондів бюджету за наявності доручення начальника відділу фінансів.

           Відділ фінансів та управління Державної казначейської служби України Одеської області забезпечують звірку змін до розпису за відповідний період (місяць) в останній робочий день кожного місяця.

  У разі внесення змін до розпису в частині міжбюджетних трансфертів та/або до помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з  бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами, Відділ фінансів складає та передає до відповідних територіальних громад зміни до помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з бюджету громади місцевим бюджетам, за відповідними місцевими бюджетами. 

3.9. Зміни до розпису оформлюються таким чином:

- затверджуються начальником відділу фінансів;

- реєструються на номером та датою у Відділі фінансів;

- надаються до  управління Державної казначейської служби України Одеської області.

У випадку анулювання довідки про внесення змін до розпису бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади, Відділ фінансів у дводенний термін після отримання довідки від управління Державної казначейської служби України Одеської області готує доповідну записку  для проведення зазначеного анулювання, яка погоджується начальником відділу фінансів та передається до управління Державної казначейської служби України Одеської області.

У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік управлінням Державної казначейської служби України Одеської області у зв’язку з допущеними технічними помилками,  затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, у якій були допущені технічні помилки.

 

3.10. Відділ фінансів здійснює реєстрацію довідок та облік змін до розпису і надсилає їх управлінню Державної казначейської служби України Одеської області, що є підставою для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для одержувачів бюджетних коштів – до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів.

Головні розпорядники бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади протягом трьох робочих днів подають управлінню Державної казначейської служби України Одеської області у порядку, встановленому Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012р. №938, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2012 року за №1569/21881, реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі відповідальних виконавців, розпорядників нижчого рівня та одержувачів, а головні розпорядники в мережі яких э отримувачі коштів (заклади охорони здоров’я) – змінені розподіли показників зведених планів використання бюджетних коштів та зведених  помісячних планів використання бюджетних коштів. Головні розпорядники коштів бюджету доводять відповідні зміни до відома розпорядників нижчого рівня, які в свою чергу вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників  спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, а отримувачі коштів – до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів за формами згідно з додатками 9, 10 до цієї Інструкції.

3.11. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно з законодавством, якщо рішенням про бюджет Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади не передбачено інше.

Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями, на підставі довідки про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в управлінні Державної казначейської служби України Одеської області (додаток 7) та довідки про внесення змін до кошторису, яка затверджується керівником установи, що затвердив кошторис без унесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Одержувачі коштів вносять зміни до затверджених планів використання бюджетних коштів. Розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади, з урахуванням залишків коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов’язані за три  тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису у частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов’язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін.

Управління Державної казначейської служби України Одеської області веде окремий облік таких змін, проводять видатки з урахуванням унесених змін без внесення змін до розпису та відображають у звітності про виконання бюджету планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів.

Головні розпорядники коштів бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади, одержуючи від розпорядників нижчого рівня один примірник довідки про внесення змін, проводять аналіз цих змін, затверджують їх та готують зведення показників наданих довідок.

Унесення змін до розпису за спеціальним фондом бюджету за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису. Якщо  надходження до спеціального фонду бюджету, які надійшли на відповідну мету,  з урахуванням залишку коштів на початок року фактично перевищили обсяги, враховані при затвердженні бюджету, Відділ фінансів за поданням головних розпорядників коштів вносить пропозиції щодо внесення змін до бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на відповідний бюджетний період та збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису. Для цього головний розпорядник повинен надати до Відділу фінансів детальні обґрунтовані розрахунки щодо необхідності внесення змін до обсягу бюджетних призначень та до джерел фінансування.

За наявності на рахунку бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади залишків бюджетних коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення видатків, передбачених розписом на поточний рік, та у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду бюджету, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом на відповідний період, зміни до розпису не вносяться.

У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.

ІV. Тимчасове обмеження асигнувань  загального фонду бюджету.                         

4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетного фінансування відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного обсягу дефіциту (профіциту), затвердженого рішенням про бюджет Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади,  начальник відділу фінансів приймає рішення щодо обмеження асигнувань загального фонду бюджету.

4.2. Відділ фінансів розраховує уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади в термін не пізніше 15 числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів та на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів загального фонду бюджету розробляє пропозиції щодо тимчасового обмеження помісячних обсягів асигнувань загального фонду бюджету. Начальник відділу фінансів видає наказ, яким встановлює тимчасове обмеження бюджетних асигнувань загального фонду бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади.

4.3. Керуючись наказом начальника відділу фінансів ради про тимчасове обмеження асигнувань загального фонду бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади, Відділ  фінансів,  у триденний термін повідомляє головних розпорядників про таке тимчасове обмеження асигнувань і проводить видатки з урахуванням тимчасового обмеження асигнувань.

4.4. Розпорядники беруть зобов’язання та приводять їх у відповідність до бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, з урахуванням  змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади.

 

V. Виконання та звітність

5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади здійснюється управлінням Державної казначейської служби України Одеської області:

- щодо доходів – враховуючи розпис доходів наростаючим підсумком з початку року;

- щодо фінансування – враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;

- щодо видатків - ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року;

- щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів - враховуючи розпис повернення кредитів до бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади та надання кредитів із бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади наростаючим підсумком з початку року.

5.3. Першого робочого дня місяця, що настає за звітним, Відділ фінансів проводить з управлінням Державної казначейської служби України Одеської області звірку розпису загального та спеціального фондів бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади за звітний період, уточненого з урахуванням унесених змін, в електронному вигляді.

5.4. Головні  розпорядники бюджетних коштів, щомісяця до 5 числа місяця, що наступає за звітним, подають Відділу фінансів інформацію щодо виконання зведених планів використання бюджетних коштів з помісячним розподілом з урахуванням внесених протягом місяця змін.

5.5. У звіті про виконання бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні рішення про бюджет громади, та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів.

Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом бюджету  Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади складається по головних розпорядниках у розрізі джерел надходжень, ураховуючи розпис витрат спеціального фонду бюджету з розподілом за видами надходжень (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду).

 

 

 

Начальник відділу     Лариса ЛИСЬОНОК

 

Додатки-до-наказу-Про-затвердження-Інструкції-щодо-складання-і-виконання-розпису-бюджету.docx