Кароліно-Бугазька громада

Одеська область, Білгород-Дністровський район

14.01.2022 12:11

Громадське обговорення про перепрофілювання Затоківського ЗЗСО та Кароліно-Бугазького ЗЗСО

Оголошення

14.01.2022

Повідомлення про проведення громадського обговорення проєкту рішення Кароліно-Бугазької сільської ради «Про перепрофілювання Затоківського ЗЗСО, Кароліно-Бугазького ЗЗСО»

1. Найменування організатора громадського обговорення -  Кароліно-Бугазька сільська рада і відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Кароліно-Бугазької сільської ради.

2. Мета: Обговорення проєкту рішення  Кароліно-Бугазької сільської ради «Про перепрофілювання Затоківського ЗЗСО, Кароліно-Бугазького ЗЗСО».

3. Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» не вживаються терміни «І ступінь» чи «І-ІІ», «І-ІІІ ступені». Натомість Закон містить терміни “початкова школа”, “гімназія”, “ліцей”. У стаття 32 «Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти» зазначено:

Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу), приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

Ліцеї можуть бути утворені та здійснювати освітню діяльність за умови дотримання вимог цього Закону, ліцензійних умов та положення про ліцей, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу освіти.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

 У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту, відповідного рішення засновника.

Стаття 35. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти:

Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти. 

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника, ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

Заклад загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

Закон України «Про освіту» (ст. 25)

Засновник закладу освіти зобов’язаний:

у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти.

Конституція України (ст. 143)

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26)

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Закон України «Про освіту» набрав чинність 28 вересня 2017 року. Згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із Законом здійснюється протягом п'яти років з дня набрання чинності Законом. Відповідно до пункту 5 цього ж розділу Закону засновникам закладів освіти рекомендовано протягом п’яти років привести установчі документи закладів освіти у відповідність із Законом. Таким чином, установчі документи, зокрема статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.

3. Суб’єкти, що внесли пропозицію щодо перепрофілювання Затоківського ЗЗСО, Кароліно-Бугазького ЗЗСО Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району, Одеської області–Кароліно-Бугазька сільська рада і відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Кароліно-Бугазької сільської ради.

4. Строк, місце, час проведення громадського обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників – громадське обговорення відбудеться 17 лютого  2022 року о 10.00 в приміщенні  Кароліно-Бугазького ЗЗСО (вул. Чорноморська,5, с.Кароліно-Бугаз, Білгород-Дністровський р-н, Одеська обл.)

5. Місцезнаходження та адреса електронної пошти організатора громадського обговорення:

Кароліно-Бугазька сільська рада, с. Кароліно-Бугаз, вул. Приморська, 1,

e-mail: karolino-bugaz-sovet@ukr.net

Зауваження та пропозиції приймаються у формі листів на електронні адреси: e-mail: karolino-bugaz-sovet@ukr.net, e-mail: karolino-bugaz.osvita@ukr.net,               

6. Структурний підрозділ, визначений відповідальним за проведення громадського обговорення – відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Кароліно-Бугазької сільської ради., 67844, Одеська область, Білгород-Дністровський район с. Кароліно-Бугаз, вул. Приморська, 1

Контактна особа для надання консультацій - Фурсович Інна Олександрівна, в.о. начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту. 

Тел. 048-770-13-16, 094-995-53-16 

7. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення здійснюється організатором протягом 14 календарних днів.

Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у обговоренні проєкту рішення Кароліно-Бугазької сільської ради «Про перепрофілювання Затоківського ЗЗСО, Кароліно-Бугазького ЗЗСО».

Для участі в обговоренні необхідно мати документ, що посвідчує особу.