Кароліно-Бугазька громада

Одеська область, Білгород-Дністровський район

18/01/2022

Проект рішення від 20.01.2022 «Проєкт рішення Кароліно-бугазької сільської ради "Про місцевий бюджет Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на 2022 рік"»

КАРОЛІНО-БУГАЗЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

П Р О Є К Т

Р І Ш Е Н Н Я

Про місцевий бюджет Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади

на 2022 рік

15554000000

(код бюджету)

 

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Кароліно-Бугазька сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:

-        доходи сільського бюджету у сумі 92 812 600 гривні, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 92 644 600 гривень та доходи спеціального фонду  сільського бюджету – 168 000 гривні згідно з додатком  1 до рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі 92 812 600 гривні, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 87 465 256 гривень та видатки спеціального фонду сільського  бюджету – 5 347 344 гривні;

- профіцит   за   загальним   фондом    сільського    бюджету    у    сумі   5 179 344 гривень згідно з додатком 2 до рішення;

- дефіцит   за   спеціальним   фондом   сільського   бюджету    у    сумі  5 179 344  гривень згідно з додатком 2 до рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі    43732  гривень, що становить 0,05 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

- резервний фонд сільського бюджету у розмірі 200000 гривень, що становить 0,26 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до рішення.

Дозволити сільському голові ради за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, гуманітарних питань, інвестицій та міжнародного співвідношення села Кароліно-Бугаз  у період між сесіями сільської ради здійснювати розподіл та перерозподіл трансфертів з місцевих бюджетів, дотацій, субвенцій з Державного бюджету України, передбачених місцевому бюджету Кароліно-Бугазької сільської ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання субвенцій, з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків сільського бюджету на 2022 рік шляхом видання відповідного розпорядження голови сільської ради з наступним внесенням відповідних змін до рішення про сільський бюджет.

Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я здійснюється між місцевими бюджетами у порядку, відповідно до частини п'ятої статті 1036 Бюджетного кодексу України.

Установити,   що   невикористаний    обсяг    субвенцій,    виділених    у 2022 році з сільського бюджету (за рахунок коштів сільського бюджету) іншим бюджетам, зберігається на рахунках бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

4. Кароліно-Бугазькій сільській раді спільно з профільними постійними комісіями сільської ради до 15 лютого 2022 року підготувати та внести на розгляд Кароліно-Бугазької сільської ради пропозиції щодо розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації, капітального ремонту об'єктів у 2022 році в додатку 6.

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію регіональних програм у сумі 92 103 536 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2022 рік:

- до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями  97,  101  Бюджетного  кодексу  України   (крім   субвенцій,  визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

- джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2022 рік:

- у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

- у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 1, 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

- у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами абзацу другого пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на здійснення заходів із землеустрою, охорону навколишнього природного середовища.

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2022 рік:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- підготовка кадрів закладами фахової перед вищої та вищої освіти;

- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

- оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;

- оплата енергосервісу.

10.    Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право відділу фінансів Кароліно-Бугазької сільської ради здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Кароліно-Бугазькій сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. При виконанні сільського бюджету застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів.

13. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету:

13.1. Забезпечити затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

13.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

13.3. Здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету.

13.4. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України.

13.5. Забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років; довгострокових зобов'язань за енергосервісом; середньострокових зобов’язань за договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг; щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації - після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації.

13.6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13.7. Забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів енергоспоживання.

13.8. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання тощо.

13.9. Забезпечити у першочерговому порядку у повному обсязі потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; виплату стипендій; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених видатків.

13.10. Привести свої витрати, мережу бюджетних установ у відповідність з бюджетними асигнуваннями для забезпечення їх належного функціонування, чисельність працівників установ - з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати - у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

13.11. Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ, відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

13.12. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків за спеціальним фондом сільського бюджету винятково в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

13.13. Передбачати видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису, на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

13.14. При здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти дотримуватись застосування конкурсних та договірних умов з урахуванням якості та цінової політики відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

13.15. Забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти обласного бюджету встановлення обов'язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Зарахування коштів, отриманих від сплати таких штрафних санкцій, здійснювати до доходів загального фонду сільського бюджету.

14. Сільській раді:

14.1. У процесі виконання сільського бюджету вносити на розгляд сільської ради пропозиції щодо змін по доходах та видатках у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

14.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами в порядку, передбаченому статтею 23 Бюджетного кодексу України.

15. Відділу фінансів сільської ради забезпечити першочергове фінансування витрат по захищених статтях видатків сільського бюджету у межах наявних ресурсів згідно із затвердженим помісячним розписом загального фонду сільського бюджету.

16.    Головному управлінню Державної казначейської служби України в Одеській області у межах планового бюджетного періоду покривати обсяги тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язані із забезпеченням видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

17.    Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року і підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Додатки 1-3, 5, 7 до рішення є його невід`ємною частиною.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Сільський голова                                                     Андрій АПАНАСЕНКО

____ грудня 2021 року

№ ____ -VIІI

 

 


Прикріплені файли: